analytics

Sử dụng analytics biết phương tiện truy cập web

Để biết được nguồn/phương tiện truy cập web thật đơn giản bạn chỉ cần một tài khoản analytics. Cách thức làm như sau: Bước 1: Đăng nhập vào analytics (nếu chưa có thì bạn nên tạo 1 tài khoản) Bước 2: Click vào web site cần theo dõi trên analytics Bước 3: Click vào tab …

Sử dụng analytics biết phương tiện truy cập web Read More »