Danh sách axit hữu cơ đa chức

HOOC-(CH2)5-COOH Có tên gọi: Axit heptandioic; Axit pimelic HOOC-CH2-CH2-COOH Có tên gọi: Axit butandioic; Axit sucxinic (Axid succinic) HOOC-(CH2)3-COOH Có tên gọi: Axit pentandioic; Axit glutaric HOOC-(CH2)6-COOH Có tên gọi: Axit octandioic; Axit suberic; Axit terephtalic; HOOC-C6H4-COOH Có tên gọi: Axit p – benzendicacboxilic; 1,4 – Ðicacboxibenzen HOOC-COOH Có tên gọi: Có tên gọi: Axit …

Danh sách axit hữu cơ đa chức Read More »