Danh sách axit béo thường gặp

C15H29COOH có tên gọi Axit panmitoleic

C17H35COOH có tên gọi Axit stearic; Axit octadecanoic

C17H29COOH có tên gọi Axit linolenic; Axit cis, cis, cis–9, 12, 15-octadecatrienoic

C17H33COOH có tên gọi Axit oleic; Axit cis-9-octadecenonic

C17H31COOH có tên gọi Axit linoleic; Axit cis, cis-9, 12-octadecadienoic

C13H27COOH có tên gọi Axit miristic; Axit tetradecanoic

C15H31COOH có tên gọi Axit panmitic; Axit hexadecanoic