Hướng dẫn dùng tab kênh trong tài khoản analytics của google

Những bài trước ta đã đi tìm hiểu về tab chuyển đổi trong tài khoản analytics. Bài này ta sẽ học thêm về tab kênh, một trong những tab sẵn có và công cụ tuyệt vời. Ta làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: tạo 1 tài khoản, nếu sẵn có thì bạn chỉ cần đăng nhập
  • Bước 2: Hay vào web bạn định quản trị trên analytics
  • Bước 3: Chuyển sang tab kênh và ta có được kết quả như hình dưới

Từ hình ta biết được kênh này ta biết được: lượng người dùng, người dùng mới, số phiên, tỉ lệ thoát, số trang/phiên, thời gian trung bình của phiên, tỉ lệ chuyển đổi mục tiêu, số lần mục tiêu hoàn thành, giá trị mục tiêu. Tất cả nằm trong bảng thống kê số liệu như hình.