Hướng dẫn đọc analytics ở tab tổng quan

Bạn muốn biết web mình có lượng chuyển đổi sao? Lượng truy cập sao? Nguồn chuyển đối như từ mạng xã hội sao… thật khó đúng không? Rất may, google đã hiểu điều đó nên đã đua ra tab chuyển đổi. Nó lằm trong google analytics, một trong những web vô cùng cần thiết cho …

Hướng dẫn đọc analytics ở tab tổng quan Read More »