Cấu trúc đề thi môn toán 2020 chuẩn nhất

Theo như thông báo của bộ GD&ĐT thì năm nay bộ sẽ không công bố cấu trúc cũng như đề thi minh họa giống mọi năm. Nhận thấy rằng cấu trúc và đề thi mọi năm đã ổn định nên theo thông báo của bộ. Đề năm nay sẽ giống năm 2019 về khung nội dung cũng như chất lượng đề. Căn cứ theo đề thi chính thức năm ngoái 2019, admin đã biên soạn cấu trúc đề thi môn toán với thông tin cụ thể như sau:

cấu trúc đề thi môn toán 2020

Theo bảng cấu trúc đề thi trên thì:

  • Số câu nhận biết là 16 chiếm 3,2 điểm
  • Số câu thông hiểu là 17 chiếm 3,4 điểm
  • Số câu vận dụng là 8 chiếm 1,6 điểm
  • Số câu vận dụng cao là 9 chiếm 1,8 điểm

Hy vọng với cấu trúc đề thi admin đã liệt kê chi tiết ở trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập!