Chính sách

Nội quy, chính sách của trang https://www.mathadom.com

1. Nghiêm cấm mọi sự sao chép khi chưa được sự đồng ý từ chúng tôi. Chúng tôi bảo vệ mọi quyền tác giả trên trang web này.

2. Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi chèn link spam vào phần binh luận

3. Những đóng góp, thắc mắc các bạn vui lòng phản hồi về địa chỉ mail: mathadom@gmail.com

Xin cảm ơn!