Hướng dẫn cài theme wordpress miễn phí

Bước 1: Cài đăt

theme wordpress miễn phí

Bước 2: Chọn theme phù hợp

Bước 3: Cài đặt theme

Bước 4: Kích hoạt

Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ hữu ích với bạn.

Chúc bạn thành công