Biểu đồ dạng cây trong analytics

Bài viết này xin giới thiệu tab biểu đồ dạng cây trong analytics.

Những bước hướng dẫn chi tiết

  1. Đăng nhập người dùng
  2. Vào tab chuyển đổi và ta có hình dưới đây

Từ hình vẽ ta thấy các ô:

  1. Organic Search
  2. Referral
  3. Direct…

Được lập khá chi tiết. Nếu bạn muốn biết thêm có thể xem thêm bằng cách click vào:

Mình nghĩ đây là tab minh họa tuyệt với nhất. Bạn hãy tìm hiểu thêm để biết rõ!