Nguồn giới thiệu trong analytics

Bạn cần nên biết số lượng truy cập nhiều nhất đến từ đâu, dựa vào đó ta sẽ tập trung phát triển. Như thường lệ ta sẽ làm theo các bước. Bước 1: Đăng nhập analytics Bước 2: Truy cập vào link web trong analytics Bước 3: Vào phần chuyển đổi và bấm vào mục …

Nguồn giới thiệu trong analytics Read More »