3 mở bài đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử

Giới thiệu 3 mở bài đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử Mở bài 1: Trong cuốn Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh đã có một nhận định rất sâu sắc về phong trào thơ Mới như sau: “Đời chúng ta nằm trong vòng một chữ tôi. Mất bề rộng ta đi tìm bề …

3 mở bài đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử Read More »