Hướng dẫn đọc analytics ở tab tổng quan

Bạn muốn biết web mình có lượng chuyển đổi sao? Lượng truy cập sao? Nguồn chuyển đối như từ mạng xã hội sao… thật khó đúng không? Rất may, google đã hiểu điều đó nên đã đua ra tab chuyển đổi. Nó lằm trong google analytics, một trong những web vô cùng cần thiết cho người quản trị web

Hình ảnh dưới đây mô tả rõ điều đó:

Ở tab tổng quan này sẽ thống kê chi tiết cho ta biết

  1. Organic Search
  2. Referral
  3. Direct
  4. Social (Other)

Bên cạnh đó là đồ thị biểu diễn, lượng người truy cập ứng với mỗi thống kê trên. Thật tuyệt với phải không. Như hình

  1. Organic Search có lượng người dùng là 16926
  2. Referral có lượng người dùng là 2103

Những con số nói lên rất nhiều điều phải không!