Hướng dẫn cài plugin Classic Editor

Với người dùng wordpress phiên bản cũ đã quen với classic cổ điển nên khi nâng cấp lên bản mới thì nó thực sự gây khó chịu. Rất nhiều code đã đâu đầu suy nghĩ để tìm bản mới cho phù hợp. Tuyệt vời, sau một thời gian đã có một plugin hưu ích chuyển …

Hướng dẫn cài plugin Classic Editor Read More »